Japans restaurant Oishi Fusion

Protest Partij voor de Dieren tegen vergiftiging voor poort bij Chemours

DORDRECHT / SLIEDRECHT – De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat het lozen van deze giftige stoffen stopt en organiseert daarom woensdag 15 mei 2019 om 15.00 uur een demonstratie voor de poorten van Chemours aan de Baanhoekweg in Dordrecht. De fractie van de PvdD in Zuid-Holland heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld.

Tweede Kamerlid Frank Wassenberg. (Foto PvdD / Tweede Kamer)

Donderdag 16 mei 2019 vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer over de lozing van de gevaarlijke stoffen. De PvdD pleit daar voor een volledig verbod op de uitstoot van zowel GenX als PFOA.

Tekst gaat verder onder tweet.
‘Dordrecht, Sliedrecht, gif vrij!’

Verboden
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil het chemiebedrijf een vergunning verlenen voor de directe lozing van de giftige stoffen GenX en PFOA op rivier de Nieuwe Merwede in Dordrecht. “Daarmee zou zij een illegale situatie willen legaliseren. GenX en PFOA zijn zeer schadelijk voor mens, dier, natuur en milieu. Met de vergunning mag Chemours jaarlijks maximaal vijf kilo GenX en maximaal twee kilo PFOA direct lozen op rivier Beneden-Merwede. Zowel PFOA als GenX zijn kankerverwekkend, verstoren de voortplanting van mens en dier en kunnen ontstekingen veroorzaken. Het maken en in de handel brengen van PFOA is vanaf juli 2020 verboden in de Europese Unie vanwege de schadelijke effecten. Van GenX, de opvolger van PFOA, is de schadelijkheid nog niet in detail vastgesteld, omdat de stof daarvoor te kort op de markt is. Toch is GenX inmiddels als ‘Potentieel Zeer Zorgwekkende Stof’ aangemerkt”, zegt Tweede Kamerlid Frank Wassenberg (PvdD). 

Risico’s
“In de omgeving van Chemours (Dordrecht, Sliedrecht) worden hoge concentraties GenX en PFOA gevonden. Deze uitstoot is nu al zó hoog, dat het RIVM omwonenden adviseert om slechts beperkt groenten uit eigen tuin te eten. De stoffen zijn deels legaal maar ook voor een deel illegaal door Chemours uitgestoten”, zegt Wassenberg, “Met het verlenen van de nieuwe vergunning legaliseert de minister de illegale uitstoot van GenX en staat ze het lozen van PFOA nog steeds toe, ongeacht de risico’s dat dat met zich meebrengt voor omwonenden, dieren en het milieu. Dat is onacceptabel. Bij overtredingen moet je ingrijpen, niet het bedrijf belonen. De uitstoot van zowel GenX als PFOA moet teruggebracht worden naar nul. ”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld