Plan voor kappen 71 bomen

SLIEDRECHT – Het college van B & W van de gemeente Sliedrecht is voornemens voor ruim zeventig bomen binnenkort een kapvergunning af te geven. Voor de tientallen bomen lopen aanvragen. Diverse bomen zouden in de Werenbuurt worden gekapt. 

De gemeente zegt om moverende redenen de bomen te kappen of te verplaatsen. (Foto via Buurt Bestuurt Sliedrecht-Oost)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken.

Locaties
Er zouden 8 bomen moeten verdwijnen rondom de speelplaats aan de Kilstraat; in de omgeving van de Leenweer en Groenenweer staan 13 bomen op de nominatie te verdwijnen en 3 te verplanten; aan de Lelystraat verdwijnt 1 boom; 10 bomen moeten worden gekapt aan de Tolsteeg, Locksweer, Stationsweg, Deltalaan, Weresteijn en Prickwaert; 20 bomen verdwijnen als het aan het college ligt aan De Horst, Thorbeckelaan, Valkhof en Krommestoep; 2 bomen aan de Stationsweg en Pauluspotterstraat; En aan de Scheldelaan 17 bomen. 

Reden
Volgens de gemeente Sliedrecht gaat het om moverende redenen. “We noemen als voorbeeld het opknappen van schoolplein Calvijnschool, het herstraatproject omgeving Leenweer. Maar ook om een verzoek van bewoners aan de Kilstraat voor vervangen van bomen, verder zieke en zwakke bomen”, aldus de gemeente Sliedrecht woensdag.

Bezwaar maken
Over bezwaar maken schrijft de gemeente. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Indien dit ter bescherming van belangen nodig wordt geacht, kan een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen sinds 4 juli 2015 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te Sliedrecht
elke werkdag ter inzage van 09.00 tot 15.00 uur.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld