Plan voor ‘de overkant’ bij Raad van State

DEN HAAG / DORDRECHT / SLIEDRECHT – Bij de Raad van State dient maandag 15 februari 2016 om 10.30 uur een zaak (zaaknummer 201506107/1) over het bestemmingsplan Derde Merwedehaven, zoals eerder vastgesteld door de gemeente Dordrecht. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het bedrijventerrein en de gesloten stortplaats Derde Merwedehaven. De Derde Merwedehaven ligt aan de Beneden-Merwede in recreatiegebied Hollandse Biesbosch en in de buurt van Natura 2000-gebied ‘Biesbosch’. (via Indaver Nederland B.V.)

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de voormalige stortplaats in te richten als recreatiegebied. Het voorterrein van de stortplaats zal in gebruik blijven als bedrijfsterrein. Dat deel is bestemd voor zogenoemde watergebonden bedrijvigheid. Derde Merwedehaven B.V. en Proav N.V. (provincie Zuid-Holland is voor 100% eigenaar – red.) komen tegen een aantal voorschriften in het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn het niet eens met het aantal verkeersbewegingen dat voor bepaalde categorieën bedrijven maximaal is toegestaan. Die beperking zou niet nodig zijn. Ook zijn ze het er niet mee eens dat die beperking in het bestemmingsplan voor andere bedrijfscategorieën niet geldt, en ook niet in andere bestemmingsplannen staat.

Staalindustrie
Verder zouden de voorschriften niet duidelijk zijn, omdat begrippen als transporten, transportbewegingen, verkeersbewegingen en vrachtwagentransportbewegingen door elkaar worden gebruikt. De bedrijven verzetten zich verder tegen de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan voor activiteiten uit een zwaardere milieucategorie. Ze vinden dat ook die activiteiten meteen in het bestemmingsplan hadden moeten worden toegestaan. Volgens AD De Dordtenaar van maandag 15 februari 2016 zou het gaan om het vestigen van zware staalindustrie op 4 hectare grond aan de grens van Nationaal Park De Hollandse Biesbosch. De gemeente Dordrecht wil gezien de ligging naast het natuurgebied alleen een lichtere categorie bedrijven toestaan, schrijft de regionale krant.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld