Opgeven vrijwilligers voor gemeentepenning

SLIEDRECHT – Maandag 7 december 2015 is het Landelijke Vrijwilligersdag. Ter gelegenheid van deze dag reikt de gemeente Sliedrecht de gemeentepenning uit aan inwoners, die zich jarenlang hebben ingezet voor een vereniging, organisatie, stichting of die zich op een andere manier hebben ingezet voor de lokale gemeenschap.

De gemeente Sliedrecht zoekt kandidaten voor de gemeentepenning en die moeten dan voor maandag 12 oktober 2015 zijn aangemeld. (Foto gemeente Sliedrecht)

De gemeente Sliedrecht is trots op haar vrijwilligers en vindt het belangrijk om haar waardering voor vrijwilligers te tonen.

Langere tijd
De gemeente zoekt kandidaten die voor de gemeentepenning in aanmerking komen. De penning kan worden toegekend aan personen die zich individueel of in georganiseerd verband, in belangrijke mate en op een breed terrein verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Sliedrecht of haar inwoners. Deze inzet moet vrijwillig en gedurende een langere tijd zijn geleverd. In uitzonderlijke gevallen kan ook sprake zijn van een kortere periode.

Waardering
De toekenning van een gemeentepenning volgt na een besluit van het college van burgemeester en wethouders. “Vrijwilligers zorgen ervoor dat onze maatschappij blijft functioneren. Hun werk is daarom onmisbaar. Met de gemeentepenning willen we onze waardering laten blijken en laten zien dat we trots op ze zijn”, zegt wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht). Over het collegebesluit kan niet worden gecorrespondeerd. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld. 

Aanvraagformulieren kunnen telefonisch worden aangevraagd bij mevrouw M. Broenink, telefoonnummer 0184-49 5815 of via een e-mail naar [email protected]

Plaats een reactie

*=Verplicht veld