Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Onrust over extra toelage onder personeel ASVZ locatie Merwebolder

SLIEDRECHT – Onder personeel van ASVZ locatie Merwebolder is enige onrust ontstaan. Aanleiding is een extra éénmalige toelage van € 1.000,– per persoon voor wie wordt ingezet als personeelslid in de twee PRO-woningen, huizen op ASVZ locatie Merwebolder die na lang uitstel vorig jaar zijn geopend. Het gaat om woningen waar sprake is van intensieve hulp. De Ondernemingsraad van ASVZ is bekend met de situatie, net als de Raad van Bestuur van ASVZ. 

Het terrein van ASVZ locatie Merwebolder in Sliedrecht-West. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

ASVZ poogde met een interne werving personeel te krijgen voor de PRO-woningen. Omdat op de vacatures nauwelijks werd gereageerd, ging ASVZ ‘shoppen’ op andere plaatsen binnen het bedrijf. Onder meer bij de Very Intensive Care (VIC-)woningen. Personeel werd benaderd om over te stappen. “Omdat men niet happig was en er complete teams uit elkaar getrokken werden, waarvoor ook niet direct opvolging klaar stond, hebben ze de betrokken personeelsleden het extra aanbod gedaan met onder meer als voorwaarde om minimaal twaalf maanden er te blijven werken”, zegt een medewerker van ASVZ tegen Sliedrecht24. 

Geen financiële compensatie
Op andere woningen zowel intensief als regulier hebben de medewerkers de laatste jaren ook aardig wat voor hun kiezen gehad. Er ontstond onder meer een personeelstekort. Mensen konden de werkdruk niet aan en werden ziek. Medewerkers die het volhielden, liepen een stap harder of kwamen extra werken. Het leidde tot ongezonde roosterpatronen en gebroken diensten. Mensen gingen soms zowel vroeg als laat werken. Door het verantwoordelijkheidsgevoel voor de hulpbehoevende bewoners gingen de medewerkers door, waardoor werk-privé uit balans raakte. “Woningen, die met twee begeleiders draaien, draaien door onmacht hun diensten alleen. Het ziekteverzuim steeg”, vertelt een medewerker van ASVZ, “Deze mensen hebben keihard geknokt om maar goed in te kunnen blijven spelen op de zorgvragen van de bewoners met alle ongemakken en verdienen het ook om hier dan financieel een compensatie voor te ontvangen.” Volgens de medewerker is ASVZ het ‘normaal gaan vinden’. “Maar dat is het natuurlijk bij lange na niet.” ASVZ is om een reactie gevraagd. Deze is nog niet binnen, maar zodra dat deze is ontvangen, wordt dit artikel aangevuld. 

Duidelijke uitleg
De Ondernemingsraad van ASVZ bevestigt dat er een probleem is. “Het klopt dat de Raad van Bestuur heeft besloten een éénmalige toelage te verstrekken aan de medewerkers van de VIC- en Pro-woningen. Enige onrust die dit bij het personeel veroorzaakt heeft, is ons bekend. De Ondernemingsraad van ASVZ heeft dit afgelopen donderdag in goed overleg besproken met de Raad van Bestuur en een duidelijke uitleg daarover ontvangen”, reageert maandagmiddag 23 september 2019 ambtelijk secretaris Mariëtte Bakker van de Ondernemingsraad van ASVZ. Over de uitkomst of een oplossing zegt de Ondernemingsraad van ASVZ niets.

Personeelsbezetting
Bakker (OR) wijst voor meer informatie door naar de Raad van Bestuur en die kwam ook met een reactie. Eerst volgt een uitleg over de situatie. “ASVZ ervaart, net als veel zorgorganisaties, dat er een grote vraag is naar zorgpersoneel. Wij merken dat het met name moeilijk is om voldoende personeel voor de zeer gespecialiseerde zorg te vinden. Deze zorg wordt gegeven in de zogenaamde VIC workhomes (Very Intensive Care) en PRO-woningen aan mensen met verstandelijke beperkingen en ernstig probleemgedrag. De betrokkenheid van onze medewerkers bij onze cliënten en de organisatie is gelukkig erg groot. Regelmatig draaien medewerkers extra diensten, zodat de bezetting goed is. Daarnaast huurt ASVZ extra personeel in bij gespecialiseerde uitzendbureaus. ASVZ waardeert de extra inzet van alle medewerkers”, schrijft de Raad van Bestuur maandagavond 23 september 2019.

Ruimte in CAO
Vanwege de bijzondere status van bovenstaande woningen heeft de Raad van Bestuur gebruik gemaakt van de ruimte, die de CAO Gehandicaptenzorg biedt om dit personeel een eenmalige toelage te geven. “Dit besluit is onderdeel van een pakket van maatregelen waarin een forse investering wordt gedaan in een intensief extra opleidingsprogramma voor nieuw en bestaand personeel. Medewerkers van ASVZ die vragen hebben over deze eenmalige toelage kunnen contact opnemen met hun sectormanager, de raad van bestuur en de ondernemingsraad”, aldus de Raad van Bestuur van ASVZ, die met geen woord rept over ‘onrust’, zoals ook de Ondernemingsraad van ASVZ wel genoemd, het bieden van een oplossing, of compensatie voor ook anderen. 

Flinke verschuivingen
Binnen ASVZ zijn naar aanleiding van de bezuinigingen van de overheid vier jaar geleden flinke verschuivingen geweest. Tijdelijke contracten werden opgezegd en soms gingen er vier begeleiders per team weg. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld