‘Nog dit jaar van Lokaal Sportakkoord naar Sportief Sliedrecht’

SLIEDRECHT – Door de coronamaatregelen van de afgelopen anderhalf jaar maakten nog weinig verenigingen een start met het oog op activiteiten zoals afgesproken in het Lokaal Sportakkoord. “Nu de maatregelen grotendeels achter de rug zijn en sporten weer mogelijk is, wordt het een impuls gegeven”, zegt Michael Groen, combinatiefunctionaris Sport & Cultuur van SOJS, “Het plan is dit najaar van een lokaal sportakkoord naar een Sportief Sliedrecht te gaan.”

Het gaat om stimuleren dat veel meer inwoners van Sliedrecht van jong tot oud kennismaken met de sport in de breedste zin van het woord. (Archieffoto Richard van Hoek / Sliedrecht24)

Groen is diegene die met name de dagelijkse gang van zaken en de praktische kant invult.

Stuurgroep
Verenigingen en organisaties die aangesloten zijn bij het lokaal sportakkoord kunnen een beroep doen op het beschikbare budget om bijvoorbeeld activiteiten te organiseren of een ledenweringsactie te beginnen. In 2020 is in Sliedrecht door vele sportverenigingen en enkele organisaties het Lokaal Sportakkoord afgesloten. De opzet is om voor alle groeperingen binnen Sliedrecht ‘het sporten’ onder de aandacht te brengen en een impuls te geven. Daarvoor is vanuit de overheid geld voor vrijgemaakt voor de komende jaren. Een stuurgroep die is samengesteld vanuit een aantal actieve vrijwillige bestuurders vanuit de Sliedrechtse verenigingen bewaakt en coördineert één en ander. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld