Japans restaurant Oishi Fusion

‘Nieuwe leden voor participatiegroep Watertorenterrein blijven welkom’

SLIEDRECHT – Nieuwe belangstellenden, die mee willen praten in de participatiegroep Watertorenterrein zijn welkom. Dat schrijft maandag 2 december 2019 de procesbegeleider Gelinde Groeneveld van Watertoren B.V. Vorige maand kwam al een groep van bewoners en belanghebbenden voor de eerste keer bijeen om te spreken over de toekomst van het Watertorenterrein. De sfeer was open en constructief.

De participatiegroep heeft afgesproken dat de deur openblijft voor nieuwe aanmeldingen, maar dat er ook voortgang moet worden geboekt. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Bij de kennismaking maandag 18 november 2019 deelde iedereen, ook de vertegenwoordigers van de gemeente en ontwikkelaar, zijn of haar overwegingen om mee te doen. Vervolgens ging het gesprek vooral over de participatie zelf. De verantwoordelijkheid voor het organiseren van een goed participatieproces ligt bij de ontwikkelaar. De gemeente Sliedrecht volgt het proces van dichtbij.

Aan voldoen
Een aantal uitgangspunten waar het participatieproces aan moet voldoen, wil het kans van slagen hebben, werden in november gepresenteerd. “Zo veel mogelijk belangen moeten gehoord worden en inbreng kunnen hebben in het nieuwe plan. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad of het nieuwe plan kan doorgaan. De ontwikkelaar hoeft niet alle wensen/belangen op te nemen in het plan, maar moet wel motiveren waarom. Meedoen in het participatieproces betekent niet dat je het met alles eens moet zijn. Meedoen in het participatieproces betekent wel dat je de kaders van de gemeenteraad en van de ontwikkelaar accepteert. Deze staan hieronder nog eens vermeld”, aldus Groeneveld.

Kaders gemeente
Er bestaat ook aan aantal richtinggevende kaders ontwikkeling Watertorenterrein van de gemeente (besluit d.d. dinsdag 29 oktober 2019). Groeneveld somt op: “Het Watertorenterrein dient aan de functies wonen en recreëren invulling te geven, het Watertorenterrein dient een visitekaartje van Sliedrecht te zijn, de watertoren dient een functie te krijgen (liefst op het gebied van horeca zoals een restaurant) en ruimtelijk ingepast te worden, bij voorkeur met een relatie tot het water, de hoogte van de gebouwen op het terrein dient in relatie te staan tot de beleving vanaf het dijklint en te passen bij ‘de Sliedrechtse schaal’, het gebied van de voormalige Gantel dient ingericht te worden als ‘tussenzone’ tussen het dijklint en het Watertorenterrein, uit een landschappelijk inrichtingsplan moet blijken dat het Watertorenterrein een robuuste groene invulling krijgt, de oever van de Merwede moet openbaar toegankelijk en een zo veel mogelijk door- lopende looproute zijn vanaf de Rivierdijk ener dient sprake te zijn van een goede, veilige verkeersontsluiting die draagvlak heeft bij omwonenden.”

Kaders ontwikkelaar
De ontwikkelaar heeft ook z’n kaders. “Het plan heeft een hoogwaardige stedenbouwkundige kwaliteit en een bijzondere architectonische uitstraling. Het plan is kwalitatief hoogwaardig, financieel haalbaar en technisch uitvoerbaar. De avond bleek niet lang genoeg om alle aspecten van participatie met elkaar te kunnen bespreken, maar voor deze eerste keer was het voldoende”, aldus Groeneveld.

Nieuwe aanmeldingen
De participatiegroep heeft afgesproken dat de deur open blijft voor nieuwe aanmeldingen, maar dat er ook voortgang moet worden geboekt. De volgende bijeenkomst zal in het teken staan van nadere samenwerkingsafspraken en het zgn ‘programma van aandachtspunten’ waar de ontwerper in het nieuwe jaar mee aan de slag kan. Werkafspraken worden goed vastgelegd in notulen en zijn opvraagbaar bij de procesbegeleider. De volgende bijeenkomst van de participatiegroep is gepland maandag 23 december 2019, van 19.30 – 21.30 uur. Mocht je je voor de participatiegroep willen aanmelden en een uitnodiging willen ontvangen voor de volgende bijeenkomst, stuur dan bericht per e-mail naar: gelindegroeneveld@gmail.com

Plaats een reactie

*=Verplicht veld