Japans restaurant Oishi Fusion

Leden voor adviesraad Sociaal Domein nodig

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht zoekt inwoners, die plaats willen nemen in de adviesraad Sociaal Domein. De gemeente doet daarvoor woensdag 11 januari 2017 een oproep. Wie interesse heeft, kan zich melden bij de gemeente. 

De raad adviseert het college van burgemeesters en wethouders. Het gaat daarbij om alle onderwerpen als wonen, welzijn en zorg (Wmo) tot werk, inkomen (Participatiewet) en Jeugd.

De adviesraad wil met haar adviezen eraan bijdragen dat iedere inwoner van Sliedrecht zo goed als mogelijk mee kan doen. De adviesraad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd.

Knelpunten
Bij ieder advies kijken zij door de ogen van de Sliedrechtse inwoners. Daarbij baseren zij zich op informatie van de inwoners, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals. Daarnaast volgt de adviesraad hoe veranderingen in beleid uitpakken in de praktijk en zijn alert op knelpunten. De adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers, die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociale Domein spelen. 

Opvolger
Op dit moment is er een Wmo-adviesraad die het college van B&W adviseert over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sinds 2015 is de gemeente Sliedrecht echter ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet (werk en inkomen) en de Jeugdhulp. Dit is een goede aanleiding om ook de burger- en cliëntenparticipatie op dit bredere terrein goed te regelen en daarom wordt er een Adviesraad Sociaal Domein ingesteld, als opvolger van de Wmo-adviesraad. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld