INGEZONDEN BRIEF: De wethouder, deel 2

Hebben we in Sliedrecht een wethouder die zijn afspraken niet nakomt, liegt en informatie achter houdt?

Er zou voor de zomer 2017 een definitief uitsluitsel komen of het recreatief knooppunt er komt of niet.

De polder achter Sliedrecht. (Foto Martin Dekker / Sliedrecht24)

Dit is een jaar geleden toegezegd. Wat er nu aan raadsvoorstel ligt, is geen definitief ja of nee.

Nog gekker het is nog steeds net zo ver weg als in mei 2016. Waarom? Ook een tweede provinciale eis vastgelegd in de verordening ruimte/programma ruimte, daar wordt niet aan voldaan. Daar staat letterlijk dat de daar aanwezige agrarische bedrijfsvoering dient te worden gerespecteerd. Hoe kan je dan beslag leggen op gronden (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) die je wilt verwerven, die in gebruik is bij agrariers.

En nu vraagt de wethouder zelfs om toestemming aan de raad om gronden te verwerven die agrariers al vele jaren pachten en gebruiken in hun bedrijf. De wethouder stelt daarbij dat de gronden marktconform worden aangekocht dus indien het recreatief knooppunt niet doorgaat loopt de gemeente geen risico. Hij erkent dus dat het recreatief knooppunt wel eens niet door zou kunnen gaan. Deze gronden, die mag de gemeente Sliedrecht dus wel aankopen maar mag deze niet gebruiken voor het recreatief knooppunt, want dan respecteer je de agrarische bedrijfsvoering niet.(prov. eis)

Vanwaar deze provinciale eisen? Dit is overgebleven van toen het recreatief knooppunt gepland was achter het station. Goed argument van provincie was toen dat daar geen boeren zaten die er last van zouden hebben en dat het gebied verrommeld aandoet. Letterlijk staat er ’verrommeling wordt tegengegaan”. De grond was namelijk van een projectontwikkelaar die de gronden voor € 15,– per vierkante meter wilde verkopen. Geen boer die er last van had.

Vanwaar de ommezwaai van de gemeente? Ze konden van Verheij grond kopen voor landbouwprijs indien Verheij een stuk industrieterrein in de polder mocht aanleggen. Detail: De gedane studies t.b.v. het recreatief knooppunt hebben meer gekost dan het prijsverschil van de grond. Ook de functiemenging van voetbal met daarnaast landbouwgrond is onmogelijk. Een koe in de sloot bijvoorbeeld, dat wekelijks gebeurd, wordt een drama. Die kan je bij de voetbal weer op gaan halen.

Grasland naast een bomenrij is niets waard. Gras produceert eiwit en suiker o.i.v. zonlicht, die je deels weg gaat halen. Kortom voetbal in de polder op die geplande plaats houdt in dat je de agrarische bedrijfsvoering niet respecteert en dat de provincie niets anders kan doen dan niet meewerken, conform de door hen zelf opgestelde regels. De wethouder houdt deze informatie achter aan de raad en de burger.

Hij liegt indien hij stelt dat de aanleg in 2018 van start kan gaan. Dit hangt o.a. van de provincie af. De provincie heeft nog geen standpunt ingenomen. En gaat toetsen aan de door henzelf opgestelde regels. En die zijn:

1) Doorlopen ladder voor duurzame verstedelijking (is er nog vraag naar bedrijfsterreinen en geen terreinen beschikbaar.
2) Verrommeling tegengaan.
3) Agrarische bedrijfsvoering respecteren.
4) Goede ruimtelijke ordening.

Zo als het er nu voorstaat kan je 4 maal een ‘nee’ verwachten.

Dus de wethouder kan absoluut niet stellen dat de voetbal verplaatsen doorgaat, houdt zich niet aan afspraken met de provincie en met de burger, liegt en houdt informatie achter .

Ik speel geen verstoppertje, indien niet klopt wat ik constateer, of indien de inhoud van mijn ingezonden brief niet overeenkomt met de werkelijkheid, reageer dan!

Piet Smits
agrariër / ondernemer

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

2 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: De wethouder, deel 2

 1. Schrijft deze agrariër deze brieven nou uit bezorgdheid voor de Sliedrechtse burger … of gaat het hier alleen maar om eigen belang … lees geld??

 2. Niets nieuws!
  Dit doet de VVD toch altijd?
  Zij hebben geen visie.
  Denk aan de Kerkbuurt.
  Het wordt tijd voor verkiezingen.
  Overigens zijn er nog veel meer van deze voorbeelden van het college.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld