INGEZONDEN BRIEF: Media-informatie

Gericht per e-mail aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in Sliedrecht, c.c. griffier van gemeenteraad. We hebben besloten deze brief ook als ingezonden brief hier te plaatsen.

Beste Fracties,

Wij hebben een probleem met de manier waarop de gemeente Sliedrecht hun informatie over de gemeentepagina verspreidt.

Het college heeft deze week de beantwoording gestuurd op een brief waarin ons probleem werd uitgelegd. Daaruit concluderen we dat het college niets heeft begrepen van ons bezwaarpunt.

Dat betekent dat het college weer een brief van ons gaat krijgen. U zult dan weer een brief gaan zien in IBABS en weer vast een beantwoording. Besloten hebben we om door te gaan met schrijven, zolang het probleem niet serieus onder ogen wordt gezien en wordt opgelost. Voor ons is het een principekwestie.

De gemeente Sliedrecht heeft een advertentiecontract met De Persgroep, uitgever van De Merwestreek. Daarin publiceert de gemeente verplicht de gemeentepagina en koopt daarvoor ruimte in. Daar ligt NIET ons bezwaar.

Waar wel?
De gemeente Sliedrecht behoort te weten dat deze papieren krant een directe concurrent is van Sliedrecht24. De Merwestreek wordt op woensdagmorgen vroeg bezorgd en maakt als eerste wekelijks de gemeentepagina’s bekend. Andere media, waaronder Sliedrecht24, moeten deze informatie op een nogal knullige manier krijgen. Dat gebeurt met een linkje, die op een willekeurig moment wordt geplaatst op Twitter. Als de gemeentepagina’s op de website van de gemeente worden gezet, doorgaans in de loop van woensdagmorgen. In enkele gevallen gebeurde dit daags later. Wij moeten via dat linkje onze informatie ophalen. Het is werkelijke van de zotte dat het zo moet en niets anno 2017. Daardoor kunnen we vormgeving (foto’s, plaatjes, statistieken) met een verzoek ontvangen. Op woensdag is bovendien menige keer niemand van communicatie bereikbaar. Ondertussen is de papieren krant al bezorgd.

De oplossing?
De gemeente Sliedrecht trekt nu één krant voor. Wij vinden dat een advertentie-afspraak los moet staan van het verstrekken van gemeente-informatie. De gemeente zijn wij, de inwoners, de gemeente is faciliterend! Beter zou zijn dat de gemeente gelijktijdig met het versturen van de info aan De Persgroep ook de informatie verstuurt naar andere media. Het gaat tenslotte om zekerheid van plaatsing van alle info (dat is in De Merwestreek met ingekochte pagina’s) en om informatieverstrekking zo breed mogelijk naar inwoners en ondernemers.

Al geruime tijd verschuift u het probleem naar dit college van B & W en vindt u het geen partij politieke zaak. Dat vinden wij het wel worden en vragen daarom u zich erin te verdiepen. Hoe klein de kwestie lijkt, hoe groot issue is dit voor ons – Sliedrecht24 – en andere media.

Deze week ontvangt het college van B & W van de gemeente Sliedrecht een nieuw schrijven van ons. Wij zijn altijd bereid de situatie nog eens toe te lichten.

Sliedrecht24 is veel bekeken en het best gelezen in Sliedrecht.

Met vriendelijke groet,
Peter Donk
Redactie Sliedrecht24

12 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Media-informatie

 1. Zoals gebruikelijk, als men uit nieuwsgierigheid of interesse wat meer wil weten en daarbij ook maar een klein beetje van de gegeven mening afwijkt word het erg stil….

 2. De bezorging van De Merwestreek laat inderdaad nogal eens te wensen over.
  Bij waar mijn moeder woont bijv. zijn er regelmatig periodes dat de hele straat wordt overgeslagen.
  Heb daar ook al e-mail over gestuurd naar De Merwestreek, dan gaat het even goed en begint het weer opnieuw.
  Belangrijke informatie kan dus beter aan meerdere journalistieke bronnen worden verstrekt en niet op zo’n omslachtige manier.
  Zoveel extra werk lijkt me dat niet voor de gemeente.
  Een goed digitaal adresboek aanleggen en met 1 druk op de knop is het voortaan geregeld. Toch? 😉

 3. Uit nieuwsgierigheid; Kennelijk kent u de inhoud van het contract met de persgroep, want anders zou u niet kunnen weten dat er geen afspraken gemaakt zouden zijn m.b.t. de inhoud, of te wel exclusiviteit, het als eerste mogen plaatsen. Is dat contract dan openbaar of is er gelekt o.i.d.?
  En waarom zou de gemeente geen voorkeursbeleid mogen hebben? Volgens mij is dit een keuze die de gemeente maakt en mag maken, uiteraard mag u het dan daar niet mee eens zijn. Maar “recht hebben op” gaat volgens mij net iets te ver. U kunt, net als alle andere media de buiten de persgroep vallen, allemaal op één zelfde manier de informatie verkrijgen toch?
  Het zou wat naders zijn als u daar van buitengesloten werd, nu gaat het “slecht” om de exclusiviteit in mijn ogen.

 4. Het gebeurt vaak dat we De Merwestreek niet krijgen. Dan zou het wel fijn zijn als Sliedrecht24 met het gemeentenieuws komt.

 5. Gewoon mee eens!
  Algemene informatie (vanuit de Gemeente Sliedrecht) moet voor alle partijen direct beschikbaar zijn.

 6. Het gebeurt ook regelmatig dat de Merwestreek niet wordt bezorgd!
  Om geen belangrijk nieuws en mededelingen te missen moeten we alsnog online op zoek.

 7. Geachte heer Van Wingerden,

  Bij De Persgroep (waartoe De Merwestreek behoort) zijn de gemeentepagina’s ingekocht.
  Een contract tot 1 juni 2019. Nergens anders.

  Ons verzoek heeft niets te maken overigens met dit contract.
  Het gaat er ons om dat er geen afspraken zijn gemaakt over de inhoud van deze pagina’s en dat dus de inhoud (de informatie) als het kan gelijktijdig met de verstrekking aan De Merwestreek gedeeld moet worden met de andere media. De kwestie is door ons aangekaart en speelt nu al enige jaren.

  Als onlinemedia willen we snel berichten. Nu is het zo dat we via een omslachtige manier aan de informatie moeten komen en ook nog eens na bezorging van de krant, waar de gemeenteinfo in staat. Sliedrecht24 vindt dit onacceptabel en heeft na twee jaar ‘gevecht’ met het college hierover de kwestie nu op het bordje van de politieke partijen gelegd.

  Wij hebben recht op informatie van de gemeente zonder dat de gemeente Sliedrecht er een eigen voorkeursbeleid op na gaat houden zoals nu het geval is.

  Peter Donk
  Redactie Sliedrecht24

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld