Ingezonden brief: Geen taak meer

Werkgroep Derde Merwedehaven ziet geen taak meer bij DuPont / Chemours.

De stichting Werkgroep Derde Merwedehaven heeft met succes 10 jaar gevochten voor het sluiten van de afvalberging Derde Merwedehaven. Minder bekend is dat de werkgroep in samenspraak met drs. Ir. Johan Vollenbroek met meer bedrijven regelmatig sprak over cijfers van emissies en maatregelen tot vermindering van de uitstoot.

Het chemiebedrijf Chemours / DuPont aan ‘de overkant’ van Sliedrecht. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Toen de vier oude huisvuilverbrandingsovens van GEVUDO over genomen werden door HVC kwam het bedrijf met plannen om de oude te vervangen door een grote met de dubbele capaciteit. De werkgroep is toen samen met Vollenbroek het gesprek aangegaan met HVC. De werkgroep had via procedures die nieuwbouw plannen zeker 5 jaar tegen kunnen houden.

Overeengekomen is toen dat de werkgroep geen procedures zou voeren als HVC een techniek toe zou passen waardoor bij verdubbeling van de verbranding capaciteit een vermindering van de uitstoot gerealiseerd zou worden. Daardoor kwam de schoonste huisvuilverbrander van West-Europa in Dordrecht te staan. Sinds dien heeft de werkgroep elk half jaar een overleg met de directie over het uitstoot cijfers, bedrijfsvoering en eventuele plannen. Ook met ZAVIN is verschillende keren overleg geweest. Wel steeds met Vollenbroek als deskundige.

De Werkgroep Derde Merwedehaven was ook de eerste die de uitstoot van DuPont aanpakte. Geprocedeerd werd tegen de provincie, omdat die bij DuPont de minimalisatie verplichting niet toe wilde passen. Later is Vollenbroek voor de gemeente Sliedrecht gaan werken en werden zijn bedenkingen leidend voor een nieuwe vergunning van DuPont. Dankzij een uitgebreide PR heeft DuPont lang de stand op gehouden het ‘beste jongetje van de klas’ te zijn. De werkgroep vocht dit al aan toen er nog geen ‘vuiltje aan de lucht’ was door bij inspraakavonden het woord te voeren.

Het goede imago van DuPont en Chemours ligt inmiddels aan diggelen en het  vertrouwen van de omgeving na het PFOA schandaal is zeer geschaad. Alhoewel inmiddels Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht via deskundige Vollenbroek het bedrijf in de gaten houden, is ook de rol van de provincie via de Omgevingsdienst OZHZ zeer kritisch geworden.

Om een duurzame steeds betere bedrijfsvoering bij het bedrijf te krijgen, waardoor het imago van het bedrijf weer kan verbeteren heeft de werkgroep aangeboden hierin een rol te spelen. De werkgroep wilde openheid en transparantie over de uitstoot van stoffen. Hierover de rapporten ontvangen en deze met deskundigen van buiten het bedrijf bespreken tijdens een halfjaarlijks overleg. Zoals dit bij HVC gebeurd. Hierover is twee keer een gesprek gevoerd met de directie van Chemours.

Ondertussen heeft de werkgroep aan de gemeente gevraagd of zij op kosten van de gemeente Sliedrecht gebruik mocht maken van de kennis van Vollenbroek. De gemeente wilde dit op voorhand niet toestaan. Vollenbroek heeft gevraagd om een dubbelrol te voorkomen bij een collega advies te vragen. De Kringloopwinkel overweegt de kosten van die deskundige op zich te nemen.

Na de tweede bespreking met de directeur van Chemours is de termijn waarop deze op het voorstel van de werkgroep zou reageren al lang verstreken. Er wordt door Chemours in samenwerking met DuPont gewerkt aan een ‘burenraad’ waarvoor een onafhankelijk voorzitter voor wordt gezocht.

De werkgroep verwacht dat deze Burenraad weinig beter zal zijn als de omgevingscommissie van DuPont als geen onafhankelijk deskundige geraadpleegd mag worden en geen openheid en transparantie over emissies wordt verstrekt.

Arie de Ruiter
secretaris stichting Werkgroep Derde Merwedehaven 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

Plaats een reactie

*=Verplicht veld