Informatie gemeente Sliedrecht: week 6


Wekelijks brengt online krant Sliedrecht24 de gemeentepagina. Hier lees je het laatste nieuws van de gemeente Sliedrecht. De onderstaande informatie wordt wekelijks aangeleverd door de gemeente Sliedrecht. 

INFORMATIEMARKT
Informatiemarkt opvanglocatie asielzoekers Sliedrecht op 26 februari
De gemeente Sliedrecht organiseert samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en diverse maatschappelijke partners een informatiemarkt voor de te realiseren asielopvang in Sliedrecht-Noord in de kom Kweldamweg-Zwijnskade. De markt wordt gehouden in partycentrum De Lockhorst in Sliedrecht.

Tijdens de informatiemarkt zijn belangstellenden welkom in drie tijdsblokken: van 18.00 tot 18.45 uur, van 19.00 tot 19.45 uur en van 20.00 tot 20.45 uur. Ieder tijdsblok heeft ruimte voor maximaal 100 belangstellenden, daarom is aanmelden verplicht. Aanmelden kan via www.sliedrecht.nl/azc en via de QR-code. Naast de gemeente zullen ook het COA, de politie en medewerkers van het Bonkelaarhuis aanwezig zijn. Met de direct-omwonenden van de opvanglocatie is een apart informatiemoment gepland.

Tweede avond
Bij grote belangstelling organiseert de gemeente in samenspraak met de genoemde instanties en organisaties een tweede informatiemarkt. Die zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum, eveneens in partycentrum De Lockhorst.

AANLEG VAN HET WARMTENET
HVC bezig met voorbereidingen ‘Boring onder de Merwede’
Als je onlangs over de Parallelweg hebt gereden, dan kan je ze niet gemist hebben. De witte leidingen voor de aanleg van het warmtenet tussen Sliedrecht en Dordrecht. Op het werkterrein naast het spoor worden 132 leidingen aan elkaar gelast tot twee leidingstrengen van 1200 meter. Die worden eind maart en half april onder de Merwede doorgetrokken naar HVC aan de Baanhoekweg.

Omleiding voor fietsverkeer
Het fietspad langs de Parallelweg is de enige locatie in Sliedrecht die lang genoeg is om de leidingstrengen kwijt te kunnen. Het fietsverkeer wordt daarom tot eind april tijdelijk omgeleid. De eerste route gaat via de Lelystraat en is voor fietsverkeer met bestemming industrieterrein Nijverwaard. De tweede route is voor het doorgaande fietsverkeer en gaat via het fietspad langs de A15 (Tiendweg). HVC heeft de Tiendweg speciaal voor de scholieren ingericht die dan eenvoudig en veilig via de Baanhoekbrug naar Dordrecht kunnen fietsen. Ook de fietsers vanuit of naar Wijngaarden krijgen te maken met de werkzaamheden. Zij kunnen – via een korte omleiding door het tunneltje van de Ringersstraat – hun weg vervolgen.

Intrekoperaties
Nadat al de leidingen aan elkaar gelast zijn volgen er twee ‘intrekoperaties’. De eerste eind maart en de tweede half april. Dan worden de leidingstrengen door de boorgaten getrokken. Beide operaties duren maximaal vier dagen: van maandag tot en met donderdag. Zo blijven het bedrijventerrein Nijverwaard, Sporthal De Basis en de Boaz-kerk in het weekend gewoon bereikbaar. Tijdens de intrekoperaties zijn Ouverture en de Parallelweg bij het station Baanhoek afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er is dan een omleiding via Sliedrecht-Oost.

Tip! Reis je tijdens de intrekoperaties met de auto? Maak dan gebruik van een online navigatietool voor de meest optimale route.

Blijf op de hoogte
Speciaal voor dit project maakt HVC gebruik van ‘de BouwApp’. Hierin vindt u onder andere informatie over de werkzaamheden en een animatiefilm met meer uitleg. Via de BouwApp kunt u ook eenvoudig vragen stellen. De BouwApp is gratis te downloaden via de Google Playstore, App Store of via de onderstaande QR-code.

Meer informatie over het project en aanleg warmtenet? Kijk op www.hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht.


SLIEDRECHT-NOORD
Gemeenteraad en omwonenden bijgepraat over Sliedrecht-Noord
De gemeenteraad is op maandag 29 januari bijgepraat over de voortgang van de plannen voor Sliedrecht-Noord. Samen met direct-omwonenden ontstond er een levendige discussie over het aantal woningen en de kwaliteit hiervan. Ook werd er gesproken over de omvang van het plan, de verwerving van de gronden en de projectorganisatie die hierbij hoort.

Stedenbouwkundig masterplan
De gemeente werkt samen met zes ontwikkelende partijen aan een zogenaamd ‘stedenbouwkundig masterplan’. Zo’n plan bepaalt de toekomstvisie en strategie voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een projectgebied. Omdat in dit plan alle aspecten bij elkaar komen, was er veel belangstelling bij de raadsleden en van direct-omwonenden.

Stedenbouwkundige Rob van der Velden van Atelier Dutch benadrukte hoe belangrijk het is dat de nieuwe wijk verbonden is met het huidige Sliedrecht. Hij gebruikte hiervoor de vergelijking ‘zoals een schip is vastgesjord aan de kade’. Het aanleggen van een wijk biedt ook kansen om het landschap van de polder deels te herstellen en meer biologische diversiteit te bereiken, zo stelde hij. Wethouder Spek zegde de raad toe om medio dit jaar als het Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing behandeld wordt, opnieuw de raad te informeren over het Masterplan. Het concept is naar verwachting tegen de zomer klaar.

Kon u niet aanwezig zijn? Bekijk de presentatie terug op www.sliedrechtbouwt.nl/nieuws.

Meer weten over de plannen voor Sliedrecht-Noord?
Ga dan naar de website www.sliedrechtbouwt.nl. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar sliedrechtbouwt@sliedrecht.nl

BIJEENKOMSTEN

 • Informatiemarkt opvanglocatie asielzoekers 26 februari De Lockhorst
  18:00-18:45, 19:00-19:45 en 20:00-20:45 uur. Aanmelden verplicht!
 • Bewonersavonden binnenstedelijke herstructurering
 • Professorenbuurt 27 februari 19:30-22:00 Grienden College
 • Dr. Schaepmanstraat 27 februari 19:30-22:00 Grienden College

Wilt u meer weten over deze bijeenkomsten? Op de website staat meer informatie.

BUITEN BEZIG IN SLIEDRECHT, WEEK 6
Wegomleidingen

 1. Aanleg riolering Vogelbuurt, zijn de volgende wegen afgesloten.
  -Mezenstraat t/m vrijdag 16 februari.
  -Merelstraat 14 t/m 28 van dinsdag 6 februari t/m vrijdag 23 februari.
  -Eksterstraat van woensdag 14 februari t/m woensdag 6 maart.
 2. IJsvogel in fases afgesloten van maandag 7 januari t/m vrijdag 1 maart
  I.v.m. herstraatwerkzaamheden .
 3. Stationspark 2 in fases afgesloten van maandag 22 januari t/m vrijdag 16 februari
  I.v.m. herstraatwerkzaamheden.
 4. Fietspad langs Parallelweg vanaf de Calandstraat tot viaduct onder het spoor(Ringersstraat) afgesloten van maandag 22 januari t/m vrijdag 26 april
  I.v.m. uitleggen en lassen pijpleiding t.b.v. het warmtenet.
 5. Wekelijkse afsluiting Burg. Winklerplein
  Voor de weekmarkt is er iedere week een afsluiting van de westelijke verbindingsweg.

LIEF&LEEDSTRATEN
Gemeente Sliedrecht bevordert saamhorigheid met lancering Lief & Leedstraten
De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk dat buren elkaar helpen in goede en minder goede tijden. Daarom is de gemeente gestart met Lief & Leedstraten.

In de gemeente Sliedrecht is een bijzonder initiatief gestart om eenzaamheid te bestrijden en gemeenschapszin te bevorderen. Bewoners in een Lief & Leedstraat bieden extra aandacht aan hun buren in zowel goede als slechte tijden. Of het nu gaat om het vieren van blije gebeurtenissen zoals een geboorte, een nieuwe baan of een behaald diploma of bij het bijstaan van een buur die net uit het ziekenhuis komt, een naaste is verloren of iemand die eenzaam is. Buren helpen elkaar en zorgen voor elkaar.

Gruttostraat in Sliedrecht: eerste Lief & Leedstraat
In september is een actieve bewoner uit de Gruttostraat gestart met het opzetten van de allereerste Lief & Leedstraat in Sliedrecht. Zij kwam erachter dat er weinig onderling contact was tussen buren in de straat. Samen met een enthousiaste buurvrouw staat ze klaar om buurtbewoners te helpen wanneer dat nodig is. Ze hebben zelf een aanvraag ingediend bij Het Bonkelaarhuis voor een bijdrage uit het Lief en Leedpotje. Zo kunnen ze buren af en toe te verrassen met bijvoorbeeld een bloemetje of chocolade.

Meer Lief & Leedstraten
De gemeente moedigt bewoners van andere straten in Sliedrecht aan om deel te nemen aan dit mooie initiatief. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 1 februari melden bij Het Bonkelaarhuis. Meer informatie over aanmelden en de Lief & Leedstraten in Sliedrecht is te vinden op www.sliedrechtdoet.nl/in-de-straat

STORING OPENBARE VERLICHTING?
Zo meldt u het!

Mocht de straatverlichting niet branden, dan is de kans groot dat de lamp stuk is of dat er een kabelstoring is. U helpt ons als u deze storingen aan ons doorgeeft. Hoe eerder wij een melding krijgen, hoe eerder wij de storing kunnen oplossen. Als de straatverlichting het niet doet, dan kunt u dat op verschillende manieren aan ons melden:

 • via de Fixi App
 • via de website fixi.nl
 • via whatsapp: 06 3643 2597
 • telefonisch via 14 0184 (tijdens kantooruren)

Als gevolg van verandering in het netwerksysteem gaat in sommige straten de straatverlichting momenteel niet gelijktijdig aan.  De  tijdsverschillen kunnen 10 minuten zijn. Houd u hier rekening mee? Wij zetten ons in om dit met de netbeheerder te verhelpen.

Wilt u meer weten over de soorten storingen die er zijn en hoe lang het duurt voordat een storing wordt opgelost? Kijk dan op www.sliedrecht.nl/storingen_straatverlichting

WET MILIEUBEHEER
Melding Activiteitenbesluit (artikel 8.40 Wet milieubeheer)
Rijnstraat 315 Sliedrecht

Zaaknummer Z-23-437760
De Gemeente Sliedrecht heeft een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. De melding is gedaan voor het oprichten van een brandweerkazerne op de locatie Rijnstraat 315 te Sliedrecht.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?
Een melding wordt bij de gemeente gedaan om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Wanneer neemt de gemeente een besluit over de melding van de activiteit?
Een melding leidt niet tot een besluit. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Heeft u vragen over de melding van de activiteit?
U kunt de melding bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Dit kan via het telefoonnummer 078 770 8585.

KENNISGEVING
Beschikking maatwerkvoorschriften Rijnstraat 315 Sliedrecht

Zaaknummer Z-24-438268
De gemeente Sliedrecht heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het oprichten van een brandweerkazerne op de locatie Rijnstraat 315 te Sliedrecht.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?
Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bezoek voor de openingstijden en het adres van de gemeente Sliedrecht de website www.sliedrecht.nl. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via het telefoonnummer 14 0184.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?
Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat de gemeente Sliedrecht een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht (Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website van De Rechtspraak (www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten). Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 362 6000. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
Ingediende aanvragen

Datum ontvangst: 29 januari 204
Adres: Scheldelaan 1
Omschrijving: Bewegathon
Datum activiteit: 8 maart 2024

Datum ontvangst: 29 januari 2024
Adres: Rondo 325
Omschrijving: Winterfair
Datum activiteit: 8 maart 2024

OMGEVINGSVERGUNNING
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

Datum ontvangst: 30 januari 2024
Adres: Zuiderzeestraat
Omschrijving: Het realiseren van een warmtestation
Activiteit: Bouwen

Datum ontvangst: 1 februari 2024
Adres: Kerkbuurt 255-257, voorzijde
Omschrijving: Het kandelaberen van twee bomen
Activiteit: Vellen van een houtopstand

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

Datum verleend: 2 februari 2024
Adres: Lelystraat 111
Omschrijving: Nieuwbouw schuilhut afvalbrengstation
Activiteit: Bouwen

Datum verleend: 2 februari 2024
Adres: Molendijk 131
Omschrijving: Vergroten en verbouwen woning
Activiteit: Bouwen& Handelen in strijd met regels RO

Datum verleend: 2 februari 2024
Adres: Kerkbuurt 95
Omschrijving: Vestigen sportstudio
Activiteit: Handelen in strijd met regels RO

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Indien dit ter bescherming van belangen nodig wordt geacht, kan een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld