Gemeente wil ook laatste kilo’s uit vergunning Chemours

SLIEDRECHT – “Onze inzet is een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. Stoffen als GenX horen niet thuis in het milieu, de lucht en het water. De uitstoot van deze PFAS door Chemours is drastisch verminderd. Dat is een positieve ontwikkeling. Maar wij willen ook graag die laatste kilo’s uit de vergunning. Helaas lukt dat nog niet”, schrijft de gemeente Sliedrecht in een reactie op de nieuwe vergunning voor chemiebedrijf Chemours, die is gepubliceerd.

De gemeente Sliedrecht zegt zich hard te maken voor extra beperkingen. “Nederland heeft het initiatief genomen om te komen tot een Europees verbod op PFAS. We hopen dat dat er snel komt en dat daarmee ‘nul uit de pijp’ wel is af te dwingen. Want dat is ons streven”, bericht de gemeente Sliedrecht. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

“Wij verstrekken als gemeente niet de vergunning aan Chemours. Wel adviseren we de provincie hierover. Dit doen we samen met de buurgemeenten Dordrecht, Papendrecht en Molenlanden en met hulp van een onafhankelijk adviesbureau met veel expertise op dit vlak. De vele punten die wij hebben aangedragen zijn terug te vinden in de ontwerpvergunning vanaf pagina 305”, aldus de gemeente Sliedrecht, die op dit moment de ontwerpvergunning bestudeert.  

Nog niet definitief
De provincie Zuid-Holland heeft een nieuwe vergunning voor Chemours gepubliceerd. In deze vergunning staan de regels waaraan het bedrijf zich moet houden. Ook legt het vast hoeveel van welke stoffen Chemours mag uitstoten. De vergunning is nog niet definitief. Tot en met maandag 30 mei 2022 kan er een zienswijze worden ingediend. Naast de provincie publiceert Rijkswaterstaat een nieuwe watervergunning voor Chemours. Ook die ligt ter inzage.

Drie bedrijven
Vroeger was op het terrein van Chemours één bedrijf gevestigd met één vergunning. Door afsplitsingen zijn dit nu drie zelfstandige bedrijven: Chemours, DuPont en Dow. Maar zij werkten nog wel onder één vergunning. Dat verandert nu. De nieuwe vergunningen voor DuPont en Dow zijn vorig jaar gepubliceerd. Nu is ook de  ontwerpvergunning voor Chemours klaar. Dat elk bedrijf straks een eigen vergunning heeft, is praktischer voor toezicht en handhaving.

Aanscherpingen
De nieuwe vergunning van Chemours vervangt de oude vergunning uit 2013. Die oude vergunning is de afgelopen jaren op onderdelen flink aangescherpt. Kwamen er bruikbare nieuwe technieken beschikbaar om uitstoot te filteren? Dan moest het bedrijf die toepassen en is de vergunning aangescherpt. In de nieuwe vergunning zijn al die aanscherpingen verwerkt. Ook is de vergunning getoetst op de momenteel best beschikbare technieken om uitstoot te verminderen. De vergunning is daarmee straks echt up-to-date.

Flink teruggebracht
Veel aandacht gaat uit naar de uitstoot van GenX door Chemours. De gemeente Sliedrecht vindt dat deze stoffen niet in het milieu horen. De provincie heeft de toegestane uitstoot van GenX de afgelopen jaren flink verminderd. Mocht Chemours in 2013 nog 6.400 kg van de GenX stof HFPO-DA (FRD903) in het riool lozen, is dat inmiddels teruggebracht naar 2 kg per jaar. Ook de uitstoot naar de lucht is fors omlaag: van 660 kg in 2013 naar 4 kg per jaar in de nieuwe vergunning. In 2025 moet dat nog minder zijn. Dit geldt ook voor diverse andere stoffen. Helemaal verbieden kan volgens de provincie helaas niet. Volgens landelijke en Europese wet- en regelgeving zijn nog maar enkele PFAS verboden, zoals het gebruik en de productie van PFOA.

Watervergunning
Niet alleen de provincie publiceert een nieuwe vergunning. Ook Rijkswaterstaat doet dat, namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij zijn verantwoordelijk voor hoeveel er direct op de Beneden-Merwede geloosd mag worden. Voor GenX-stoffen is dat 5 kg per jaar. Voor PFOA, een stof die Chemours niet meer gebruikt maar die nog wel in de bodem van het terrein aanwezig is, is dat 2 kg per jaar.

Ter inzage
De ontwerpvergunning van Chemours ligt zes weken ter inzage. Dat geldt ook voor de Watervergunning. Na maandag 3o mei 2022 beoordelen de provincie en Rijkswaterstaat ingediende zienswijzen. Dan maken ze de vergunningen definitief. Wie het daar niet mee eens is, kan in (hoger) beroep gaan. Hier online is de vergunning te zien. Onder het kopje ‘documenten’ vind je alle stukken die daarbij horen. Hier vind je ook de Watervergunning. Je kunt de ontwerpvergunning ook fysiek inzien. Maak daarvoor telefonisch (14-0184) een afspraak. Deze ligt bij de gemeente Sliedrecht, Industrieweg 11. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld