Geduld-2.0 stelt vragen over historisch pand aan Stationsweg

SLIEDRECHT – Lokale partij Geduld-2.0 wil meer weten over de afspraken die zijn gemaakt door de gemeente Sliedrecht met de Hervormde Gemeente Sliedrecht over het pand aan Stationsweg 2 en stelt dinsdagavond 12 mei 2020 mondelinge vragen tijdens een besluitvormende videovergadering van de gemeente Sliedrecht. Dat maakt de partij van fractievoorzitter Gerrit Venis zondag 10 mei 2020 bekend. 

Fractievoorzitter Gerrit Venis van Geduld-2.0. (Foto Geduld-2.0)

Venis haakt in op de volgens hem ‘breed gesteunde petitie’ over het voorkomen van de sloop van het pand Stationsweg 2 en het bewaren van het dorpsgezicht. Hij haakt bovendien in op het coalitieakkoord, waarin wordt geschreven ‘dat een uniek stukje Sliedrecht zal worden gecreëerd waar de Kerkbuurt, de Grote Kerk, Elektra en het Oorlogsmonument onderdeel van zullen uitmaken’. Uit de college informatie brief van eind maart 2020 blijkt volgens Venis dat – zonder dat zicht is op hoe dat unieke stukje Sliedrecht er zal uit gaan zien – het college met de Hervormde Gemeente Sliedrecht een overeenkomst heeft gesloten over grondverkoop. “De grond wordt aan de kerk geleverd nadat het pand Boerhaave is gesloopt”, zegt Venis.

Onderzoeken
Uit de nieuwsbrief ‘Huis van de Kerk’ van zaterdag 18 april 2020 blijkt volgens Venis dat de Hervormde Gemeente Sliedrecht op dit moment nog geen idee heeft wat men met de te leveren grond wil doen. Venis: “Er wordt gekocht onder het motto ‘buurmans erf is maar een keer te koop’. Omdat de Hervormde Gemeente nu gaat onderzoeken wat de mogelijkheden met de aangekochte grond zijn, is er natuurlijk ook de gelegenheid om Stationsweg 2 in de plannen in te passen en daarmee het bestaande dorpsgezicht voor de toekomst te behouden en zo het al bestaande unieke stukje Sliedrecht in te passen in de plannen voor het gebied waar de Kerkbuurt, de Grote Kerk, Elektra en het Oorlogsmonument onderdeel van zullen uitmaken.”

Vragen
Venis stelt dinsdagavond een aantal vragen. Hij wil onder meer weten wat de precieze afspraken zijn met de Hervormde Gemeente Sliedrecht? “Is – bijvoorbeeld – overeengekomen en vastgelegd dat het pand Kerkbuurt 2 zal worden gesloopt en dat de grond bouwrijp wordt overgedragen?”, vraagt Venis zich af. Als is vastgelegd dat zal worden gesloopt en de grond bouwrijp wordt overgedragen. Venis: “Welke positie heeft de gemeenteraad in dat verband?”. Hij wil ook weten of het college bereid is om opnieuw  in overleg te treden met de Hervormde Gemeente om de plannen zodanig in  te passen dat dit dorpsgezicht bewaard blijft?