Expositie ‘100 jaar raadhuis’ officieel van start in Sliedrechts Museum

door Hans van der Aa
SLIEDRECHT – Het jaar 2023 vormt een bijzonder jaar in ‘bestuurlijk’ Sliedrecht. Het raadhuis aan het Dr. Langeveldplein bestaat 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum opende burgemeester Jan de Vries (CDA) zaterdagmiddag 26 augustus 2023 in het Sliedrechts Museum aan de Kerkbuurt de tentoonstelling ‘100 jaar raadhuis’. In de expositie zijn de geschiedenis en gebruikers van het gebouw uit de loop der jaren te zien in woord en beeld.

Met een klap op de geel-zwarte knop (de ‘huiskleuren’ van gemeente Sliedrecht) opent burgemeester De Vries de tentoonstelling ‘100 jaar raadhuis’. Honderd jaar na de ingebruikname van het raadhuis door burgemeester Koos Drijber is dit een bijzondere gebeurtenis. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Na openingswoorden door voorzitter van het museum Joost Verhoef en bestuurslid Bert Gort volgde burgemeester De Vries met een speech. Hier volgen een aantal passages daaruit: “Heb vrede met uw huis”, zo sloot op 23 maart 1923 mijn voorganger – burgemeester Drijber – zijn openingstoespraak af. Honderd jaar later kunnen we zeggen dat mijn verre voorganger zich nog te voorzichtig heeft uitgedrukt. Vrede met het raadhuis was er, meer dan dat. Tot volle tevredenheid heeft dit huis honderd jaar gediend als het raadhuis van onze gemeente”.

Oud en verrot
De Vries vervolgde: “Het is niet verwonderlijk dat inwoners spreken over het ‘oude raadhuis’. Honderd jaar is ook oud. Evenals onze oudste inwoner mevrouw Heinsius, die afgelopen week 107 jaar werd. Zij is oud en ook nog sterk. Dat laatste geldt helaas niet helemaal voor ons raadhuis. Het staat er nog stevig bij, het zakt niet weg en er wordt nog steeds getrouwd. Maar wie beter kijkt ziet dat de kozijnen verrot zijn, het dak slecht is, originele elementen weggewerkt zijn en het technisch niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Overigens is het ook te klein om er als gemeenteraad op een fatsoenlijke manier te vergaderen.”

Tekst gaat verder onder foto.
Burgemeester Jan de Vries, voorzitter Joost Verhoef (Sliedrechts Museum) en conservator Bert Gort (Sliedrechts Museum) in de expositieruimte. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Renovatie
Dat er het nodige moet gebeuren om het oude raadhuis in ere te herstellen, geeft De Vries aanleiding om het volgende te zeggen: “Het gemeentebestuur wil in dit jubileumjaar niet alleen stil staan bij de geschiedenis van het raadhuis maar dit rijksmonument ook behouden voor de toekomst. Daarvoor is een grote renovatie en modernisering nodig. Zo kunnen we de historische waarde behouden of juist nog beter voor het voetlicht brengen. En zo kan ons raadhuis ook in de komende honderd jaar dienen als het huis van onze democratie en onze gemeenschap. Een centrale plek in Sliedrecht, waar we samen vergaderen, werken, vieren en ontmoeten. Tijdens Open Monumentendag (zaterdag 9 september 2023 – red.) kunnen onze inwoners daarvan de eerste tekeningen zien. Wethouder Roelant Bijderwieden zal daarbij aanwezig zijn om een toelichting te geven.”

Huis van democratie
“Mijn voorganger Drijber zei het al: “Heb vrede met uw huis”. Hij zei niet: “Heb vrede in uw huis”. Dat lukt schijnbaar niet altijd. Het raadhuis is tenslotte het centrum van de democratie in Sliedrecht. In het raadhuis zijn vele debatten gevoerd, soms ook hele heftige debatten. Dat ging er niet altijd even vredig aan toe. Er zijn ook legio raadsbesluiten genomen, die onze inwoners raken. Raadsbesluiten die van belang zijn geweest voor de groei en ontwikkeling van Sliedrecht. Natuurlijk was niet iedereen even blij met deze besluiten. In de gemeenteraad én in de samenleving niet. Een raad moet keuzes maken, het algemeen belang dienen en kan het helaas niet iedereen naar de zin maken. Maar gelukkig kan ik u zeggen dat het ons in de afgelopen honderd jaar altijd weer lukte om tot keuzes te komen, de verhoudingen goed te houden of zo nodig te herstellen. Je mag het oneens zijn met elkaar, maar we blijven respectvol naar elkaar.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Lof voor grote inzet
Over de totstandkoming van de expositie vertelde De Vries: “Dat een gebouw pas gaat leven door haar bewoners en gebruikers, bewijst deze tentoonstelling. Zowel gemeentebestuurders als echtparen die in het raadhuis getrouwd zijn komen in beeld. Vandaag start de tentoonstelling ‘100 jaar raadhuis’. Tegelijkertijd verschijnt er een mooi boekje, is het raadhuis op Open Monumentendag te bezoeken en organiseren we een activiteit voor vroegere en huidige gemeentebestuurders. En dat allemaal door de grote inzet van het Historisch Platform Sliedrecht, waar het Sliedrechts Museum onderdeel van uitmaakt. Daaruit spreekt liefde voor onze historie, onze cultuur-historische panden en voor onze lokale democratie en gemeenschap. Alle initiatiefnemers en vrijwilligers wil ik daarvoor namens het gemeentebestuur van harte complimenteren en bedanken. Ik eindig graag met de woorden: “Heb vrede met deze tentoonstelling”. Ik besef dat ik mij daarmee veel te voorzichtig uitdruk. Daarom zeg ik graag van harte tegen u en al onze inwoners: Geniet met volle teugen van deze prachtige tentoonstelling!”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld