D66 vermoedt dat natuurtoets ontbreekt in evenementenvergunning

SLIEDRECHT – D66 Sliedrecht wil van het College van B & W van de gemeente Sliedrecht weten of een natuurtoets onderdeel is van de evenementenvergunning, die de gemeente heeft verstrekt aan Jan Vink. Hij organiseert vrijdag 31 augustus 2018 en zaterdag 1 september 2018 aan de Kweldamweg de Black Horses Cup. 

Fractievoorzitter René de Munck (D66) heeft veel vragen. Hij baalt dat het heel lang duurt, voordat hij antwoord krijgt van het college van B & W. (Foto gemeente Sliedrecht)

D66 Sliedrecht baalt dat technische vragen (die mogen wij inwoners niet zien van de gemeente Sliedrecht en staan in het besloten raadsinformatiesysteem – red.) niet worden beantwoord en heeft daarom zaterdag 18 augustus 2018 zogeheten art. 39 vragen ingediend (die wel zichtbaar worden, maar pas komende week, in het raadsinformatiesysteem – red.). 

Vink heeft een evenementenvergunning om van af maandag 27 augustus tot maandag 3 september 2018 activiteiten uit te voeren in het kader van het genoemde event.

Geen antwoord
Al weken is D66 Sliedrecht aan het uitzoeken hoe het nu precies zit aan de Kweldamweg, waar de gemoederen Smits versus, vergunningen en bestemmingsplan Jan Vink, spelen. “De afgelopen weken heeft de fractie van D66 Sliedrecht middels technische vragen gepoogd, meer duidelijkheid te krijgen omtrent dit evenement. Deze vragen hebben wij ook bij andere instanties en organisatie’s uitgezet. Met name de beantwoording, lees het niet verstrekken van informatie, heeft ons tot nader onderzoek genoopt”. licht fractievoorzitter René de Munck (D66) toe.

Jonge steenuil
Samen met een ter zake deskundige heeft D66 Sliedrecht vrijdag 17 augustus 2018 via een zogeheten veldonderzoek vastgesteld dat er in een naast het evenementen terrein gelegen ruimte een volgens de wet beschermde vogelsoort is aangetroffen. Het ging om een jonge steenuil. De Munck: “Meer nog. Hier was sprake van een jong dat zich in de zeer directe nabijheid van het nest bevond. Het nest is niet nader benaderd om verstoring te voorkomen. Vandaar dat wij niet hebben vastgesteld of er sprake is van meerdere vogels.”

Gedragscode
D66 verwijst naar een vastgestelde gedragscode. In het bestemmingplannen, dat is goedgekeurd door de gemeenteraad dinsdag 26 augustus 2014 – zaaknummer 1268169 – is vastgelegd dat in de nabijheid sprake is van de beschermde vogelsoort steenuil. Het broedseizoen van de steenuil is van april tot half september, is verboden /rode periode, volgens de gedragscode stadswerk Drechtsteden mede in opdracht van de gemeente Sliedrecht opgesteld. Dat is voor D66 Sliedrecht aanleiding om opnieuw vragen te stellen, nu via art. 39. 

Vragen
D66 Sliedrecht heeft namelijk een ernstig vermoeden dat een zogeheten natuurtoets bij de verleende vergunning ontbreekt. De Munck wil nu van het college van B & W weten of het college bereid is om de evenementenvergunning te herzien i.v.m. met de gevonden steenuil. “Heeft de aanvrager van het evenement voorzien in een fauna en natuurtoets, c.q. die aangeleverd bij de vergunning aanvraag. Indien deze toets is bijgevoegd, waarom is dan in de vergunning verstrekking hier geen rekening mee
gehouden. Indien deze toets niet is bijgevoegd, waarom heeft u daartoe niet verzocht”, vraagt De Munck aan het college. Hij wil ook weten waarom er bij het verstrekken van de evenementenvergunning geen rekening gehouden met de aanwezige steenuil. 

5 gedachten over “D66 vermoedt dat natuurtoets ontbreekt in evenementenvergunning”

  1. Ik heb René leren kennen als iemand die zich juist NIET voor wat voor karretje laat spannen maar onzuiverheden en onjuistheden aan de orde wil brengen. Zijn huidige ambities hebben totaal niets met zijn verre verleden te maken en hij maakt zelf wel uit wat hij voor Sliedrecht van belang vindt om voor te knokken, denk ik.

  2. Een raadslid mag zeker als waakhond opletten of procedures zijn uitgevoerd zoals eerder is vastgelegd. Willekeur past niet.

  3. Ik ben het volledig met Gijs van der Leeden eens. Rene de Munck laat zich voor het karretje spannen voor de grootste nar van Sliedrecht, namelijk Piet Smits. Wie Piet Smits nog serieus neemt, kan zichzelf niet meer serieus nemen. Ook al ben je een gekozen vertegenwoordiger van de gemeente.

  4. Het is simpel, Gijs. Als een politieke partij vragen stelt, dan is dat voor ons nieuws als het om een actuele kwestie gaat. Wie de vraag ook stelt. De heer De Munck stelt deze niet als oud-verkoper van rookwaar, maar nu als door de inwoners gekozen raadslid.

  5. Fantastisch om te zien dat een man, die decennia lang shag en sigaretten (zeg maar: gif) verkocht aan mensen, waarvan er later wellicht ook aan dit gif zijn overleden, zich druk maakt over een steenuil. Gaat het hem echt om die steenuil, of is dit de bekende stok om mee te slaan.

    D66, Rene de Munck, kom eerst met echt belangrijke zaken, en Sliedrecht24 probeer een beetje een selectie te maken van echt nieuws en laat je niet gebruiken voor politieke propaganda.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld