College ziet ‘geen uitvoerende taak’ CDA-idee nieuwe openbare toiletten

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht ziet voor zich ‘geen uitvoerende taak’ als het gaat om openbare toiletten in het kader van ‘de nieuwe winkelstraat’. Het college van B & W reageert donderdag 6 december 2018 daarmee op vragen van het CDA. De ondernemers kunnen daarin wel een rol vervullen en belooft de gemeenteraad in de overleggen met ondernemers (waaronder de winkeliersverenigingen – red.) eenmalig het onderwerp te agenderen.

Fractievoorzitter Frank Dunsbergen (CDA) en wethouder Ton Spek (CDA) op het toilet. Eind oktober kwam het CDA met de motie Hoge Nood. Deze motie werd ingetrokken, nadat wethouder Ben van der Plas (PvdA) beloofde om met zijn collega’s te bezien in hoeverre uitvoering kan worden gegeven. (Foto CDA)

Publiek toegankelijke toiletten zijn eerder geïnventariseerd op winkelpromenade Kerkbuurt. “Op en rond de Kerkbuurt worden dertien ondernemers vermeld, die hun toilet beschikbaar stellen gedurende hun openingstijden”, schrijft het college, maar tegelijk wordt vastgesteld dat het aantal niet meer actueel is. 

Actiepunten
De gemeente gaat de toiletten van de openbare (gemeentelijke) gebouwen aanmelden bij de app Hoge Nood. “De gebouwen maken we herkenbaar met één van de stickers van de Maag-Lever-Dam (MLD) Stichting. We onderzoeken of voor onze eigen gebouwen nog aanvullende bewegwijzering nodig is. Eventueel afstemmen met een vertegenwoordiger van de Toiletalliantie. Wat kunnen we doen om de norm van de MLD Stichting helpen verder vorm te geven? Als norm in de winkelgebieden proberen te realiseren dat om de 500 meter een toilet beschikbaar is en wordt getoond in de Hoge Nood app. Daarmee kan binnen vijf minuten een toilet worden bereikt”, aldus het college.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld