College maakt daags na aantreden portefeuilleverdeling bekend

SLIEDRECHT – Het College van B & W van de gemeente Sliedrecht heeft de portefeuilles onderling verdeeld. Woensdagmiddag 11 mei 2022, daags na de installatie, is deze bekendgemaakt.

Op de foto v.l.n.r. burgemeester Jan de Vries en de wethouders Roelant Bijderwieden, Ton Spek en Cees Paas. (Foto gemeente Sliedrecht)

De verdeling is als volgt: 

Jan de Vries (CDA), burgemeester: 

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Preventief en correctief alcohol- en drugsbeleid
 • Bestuur en juridische zaken
 • Handhaving OOV
 • Dienstverlening, Bedrijfsvoering en P&O
 • Communicatie incl. citymarketing

Cees Paas (SGP-ChristenUnie), wethouder, 1e loco-burgemeester, vervanger wethouder Spek:

 • Sociaal Domein
 • Financiën
 • Onderwijs
 • Cultuur

Projecten:

 • Burgemeester Winklerplein
 • Wonders of Waters
 • Deltaprogramma

Ton Spek (CDA), wethouder, 2e loco-burgemeester, vervanger wethouder Bijderwieden:

 • Beheer en Openbare Ruimte
 • Mobiliteit en Bereikbaarheid
 • Wonen
 • Duurzaamheid

Projecten:

 • Programma Ruimtelijke Vernieuwing
 • Sliedrecht Buiten

Roelant Bijderwieden (VVD), wethouder, 3e loco-burgemeester, vervanger wethouder Paas:

 • Economie
 • Ruimtelijke Ordening
 • Grondbeleid
 • Gemeentelijk Vastgoed
 • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • Milieu
 • Sport
 • Toerisme en Recreatie

Projecten:

 • Dossier Chemours / DuPont
 • Implementatie Omgevingswet

Plaats een reactie

*=Verplicht veld