Japans restaurant Oishi Fusion

Boskalis jaarresultaat gestuwd door goed tweede halfjaar

PAPENDRECHT / SLIEDRECHT – Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft na een moeilijk eerste halfjaar 2019 goed afgesloten met een bedrijfsresultaat (ebitda) van 376 miljoen euro, iets boven de eigen verwachting. De nettowinst bedroeg 75 miljoen euro (2018: 436 miljoen verlies euro). Dat maakte het van oorsprong Sliedrechtse bedrijf donderdag 5 maart 2020 voorbeurs bekend.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “We hebben 2019 goed weten af te sluiten na een moeilijk eerste halfjaar. Mede door deze resultaten en de opbrengst uit desinvesteringen hebben we het jaar schuldenvrij afgesloten. Geen geringe prestatie in het licht van de moeilijke marktomstandigheden in de afgelopen jaren en de investeringen en acquisities die wij hebben gedaan.” (Foto Boskalis)

De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 2,9% toegenomen tot 2,64 miljard euro (2018: 2,57 miljard euro). Het bedrijf Boskalis is statutair gevestigd in Sliedrecht, waar het ook is gestart. Nu is het bedrijf gevestigd in Papendrecht, net over de gemeentegrens van Sliedrecht. Bij Boskalis werken verschillende inwoners van Sliedrecht.

Verkoop
De daling van het resultaat wordt hoofdzakelijk verklaard door een slecht eerste halfjaar van de Offshore Energy divisie, met operationele en contractuele issues op een beperkt aantal offshore wind cables en decommissioning projecten. Na een grondige analyse van de projectenportefeuille zijn in het eerste halfjaar voorzieningen ter grootte van ruim 100 miljoen euro getroffen voor een beperkt aantal contracten. Zowel in 2019 als in 2018 is het resultaat beïnvloed door een aantal bijzondere posten. In 2019 betrof dit de boekwinst op de verkoop van twee havensleep joint ventures alsook de verkoop van materieel. In 2018 betrof het aanzienlijke non-cash impairment-lasten.

Drukker bezet
Bij Dredging & Inland Infra was er sprake van een gezonde omzetgroei van ruim 6% die volledig buiten Europa werd gerealiseerd mede onder invloed van enkele grote projecten in Oman, Singapore en Canada. De bezetting van de hoppervloot was ten opzichte van 2018 iets minder sterk maar lag wel boven het industriegemiddelde, daar waar de cuttervloot aanzienlijk drukker bezet was dan voorgaande jaar. De ebitda was nagenoeg stabiel bij een lagere operationele marge. In de loop van 2019 zijn diverse spraakmakende projecten aangenomen waarmee de portefeuille toenam.

Onverminderd afhankelijk
Bij Offshore Energy is de omzet met 2% afgenomen. Ondanks een goed tweede halfjaar lag het jaarresultaat van de divisie op een aanzienlijk lager niveau als gevolg van de in het eerste halfjaar getroffen verliesvoorzieningen bij offshore wind cable en decommissioning projecten. De seabed intervention en surveyactiviteiten hebben het afgelopen jaar fors bijgedragen aan het resultaat. De transportactiviteiten waren nog onverminderd afhankelijk van de spotmarkt, alhoewel in de loop van 2019 concrete tekenen van herstel zichtbaar werden voor de periode 2021 en daarna. In het tweede halfjaar heeft Boskalis een belangrijk en omvangrijk offshore wind project in Taiwan aangenomen, ten gevolge waarvan besloten is in een tweede kraanschip te investeren.

Hoger resultaat
Bij Towage & Salvage is het gecombineerde resultaat toegenomen, ondanks de verkoop van het belang in de Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage joint ventures. Salvage kende een druk jaar met de voltooiing van twee lopende bergingen en de succesvolle berging van twee tankers in de Straat van Hormuz. Samen met een groot aantal middelgrote en kleinere opdrachten heeft dit geleid tot een hoger resultaat bij een stabiele omzet. De bijdrage van de resterende Towage joint ventures was hoger dan in 2018, maar nam per saldo af als gevolg van de verkoop van het belang in Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage.

Windproject Taiwan
De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk en is in het tweede halfjaar aanzienlijk verbeterd. Per jaareinde was Boskalis netto schuldenvrij met een kaspositie van 26 miljoen euro, daar waar de netto-schuldenpositie zes maanden eerder 420 miljoen euro was en ultimo 2018 131 miljoen euro. De solvabiliteit is met 54% onverminderd hoog. De orderportefeuille, exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van deelnemingen, is met 10% toegenomen tot een recordhoogte van 4,72 miljard euro (ultimo 2018: 4,29 miljard euro). Bij een aantal van de Offshore Energy activiteiten zien we tekenen van herstel. Peter Berdowski, CEO Boskalis: “We zien een hoger activiteitenniveau bij survey, heavy marine transport en seabed intervention. Daarenboven hebben we een strategisch belangrijk offshore windproject in Taiwan aangenomen. Mede op basis van dit project hebben we besloten te investeren in een nieuw, grensverleggend kraanschip, waarmee we extreem grote funderingen kunnen installeren. Met deze investering versterken we onze positie in de windmarkt.”

Maatschappelijke uitdagingen
Bij Dredging hebben we naar omstandigheden een goede prestatie geleverd. De vlootbezetting was bovengemiddeld en het orderboek nam fors toe. In november hebben wij een omvangrijk project in de Filipijnen aangenomen, waarmee we Manilla kunnen voorzien van een belangrijk stuk nieuw land, dat bovendien bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering. Berdowski: “Met dit project hebben we een belangrijke bodem in de vlootbezetting gelegd voor de komende 2 tot 3 jaar. De berging had een zeer succesvol jaar met een aantal spraakmakende operaties. Zo wisten wij onder andere een grote milieuramp in het Midden-Oosten te voorkomen door twee door milities aangevallen tankers in veiligheid te brengen. Daarnaast hebben wij grote stappen gezet met de strategisch herpositionering van ons bedrijf door de succesvolle verkoop van twee havensleep joint ventures en de acquisitie van het surveybedrijf Horizon in het Midden-Oosten. De afgelopen periode hebben wij hard gewerkt aan een nieuw corporate businessplan dat wij later vandaag zullen presenteren.” Daaruit blijkt dat er een betekenisvolle rol voor Boskalis is weggelegd om een aantal van de grote maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia aan te pakken. Met de kwaliteit van onze organisatie, schepen en vooral onze mensen zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld