Bijzondere kerstmaaltijd in tienhoogflats

SLIEDRECHT – In de tienhoogflats is vrijdagavond 18 december 2015 een kerstmaaltijd georganiseerd door het Hart voor Elkaar-team voor en met mensen, die eenzaam zijn. 

Een aantal bewoners maakte zelf de gerechten klaar. Zo’n 80 mensen woonden de avond bij. (Foto Rien Visser)

De maaltijd was in het kinderdagverblijf van de Stichting Kindercentra Alblasserwaard bij het parkeerterrein van de Havikstraat. Het was de tweede keer dat hiervoor het gebouwtje mocht worden gebruikt. De avond was zo’n succes, dat na afloop al werd gesproken om dit ook volgend jaar te organiseren, voor de derde keer.

Gezelligheid
Op deze avond werd het kerstverhaal gelezen en er was muziek. “Het respect komt hierin uit dat we in de Kerstvertelling niet vijf keer zeggen dat Jezus de Zoon van God is, omdat er veel moslims aanwezig zijn. Het respect voor het hart voor Elkaar-team komt uit in het applaus na de kerstvertelling”, vertelt Rien Visser, betrokken bij de organisatie. Het Hart voor Elkaar-team ontmoet in de Havikstraat veel ‘pure mensen’. Het was een bijeenkomst voor jong en oud. De bijeenkomst kan het beste getypeerd worden zoals één van de aanwezige vrouwen zei vertelde: “Het gaat niet om het eten, maar om de gezelligheid. Het geeft niet als er eten tekort is. Ik vind dit zo gezellig!” Deze vrouw was één van de tien mensen uit de flat die voor eten gezorgd had. “Daar word je stil van. We hopen dat we dit feest volgend jaar weer kunnen houden en misschien moeten we daarvoor niet tot de kerst wachten. In de zomer kan je ook iets gezelligs organiseren”, aldus Visser.

Moderne vorm evangelisatie
Sinds januari 2011 staat het Hart voor Elkaar-team van de Eben Haëzerkerk (het witte kerkje in de Middeldiepstraat-red.), met uitzondering van het eerste jaar, op zaterdag om de veertien dagen van 13.00-15.00 uur met de rode tent en een Pipowagen bij de Havikstraat. Het is een moderne vorm van evangelisatie, die gebaseerd is op liefde, nederigheid, dienstbetoon, respect en luisteren naar de ander. Vanuit hun geloof willen zij iets betekenen voor de mensen in de flat. “Het liefst praten we over God, maar we doen ook iets leuks met de kinderen en we drinken graag een kop koffie of thee met de volwassenen.” De eerstvolgende keer in het nieuwe jaar dat het Hart voor Elkaar-team er weer staat is zaterdagmiddag 9 januari 2016. Meer informatie vindt u op de website van Hart voor Elkaar. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld