Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Begin 2020 besluit over verkoop verwacht van aandelen Eneco gemeente Sliedrecht

SLIEDRECHT – Wat doet de gemeente Sliedrecht met de 28.115 aandelen energiebedrijf Eneco? Dat is 0,57 procent van het totale aandelenpakket. Uitgaande van een marktwaarde van € 540 per aandeel bestaat er op dit moment een stille reserve in de aandelen t.w.v. € 15.200.000,–. Gaat de gemeente deze houden of verkopen? Als het aan het College van B & W van de gemeente Sliedrecht ligt, dan worden de aandelen verkocht. Gedurende dit jaar wordt het transactieproces doorlopen. “Zodra er een eindbod ligt, naar verwachting begin 2020, dient de gemeenteraad een definitief besluit te nemen over de verkoop”, schrijft het college aan de leden van de gemeenteraad. In een openbare oordeelsvormende vergadering dinsdag 17 september 2019 spreekt de raad over de Eneco-aandelen. 

Eneco is in 2017 gesplitst in een energiebedrijf en een netwerkgroep. Daarbij is besloten het energiebedrijf te privatiseren. Elke van de gemeentelijke aandeelhouders is verzocht een principebesluit te nemen over het al dan niet verkopen van de aandelen.

Tijdens de besluitvormende vergadering van de raad dinsdag 24 oktober 2017 is de motie Aandelenbelang Eneco aangenomen. Daaruit is geconcludeerd dat de gemeente Sliedrecht kiest voor het aanhouden van de aandelen van Eneco. Maar hoe kijkt de raad er nu tegenaan?

Niet verkopen
Bijna twee jaar geleden had de gemeenteraad een aantal argumenten om de aandelen in bezit te houden, namelijk dat de verkoop tot een onzekerheid zou leiden in het financieel perspectief van Sliedrecht. Eneco goed presteert op het gebied van duurzaamheid en dat met stabiele, toekomstbestendige aandeelhouders kan blijven doen. Gemeenten met een aandelenbelang gezamenlijk de duurzame strategie kunnen bewaken. Eerder had het college op 5 september 2017 een principebesluit genomen voor afbouw van het aandelenbelang. Op grond van bovenstaande politieke feit heeft het college echter dinsdag 31 oktober 2017 dit principebesluit herzien en besloten tot het aanhouden van de aandelen. In oktober 2017 besloot een meerderheid van de gemeenten tot het principebesluit om aandelen te verkopen (circa 75% van het aandelenbelang).

Ja of nee?
In december 2018 informeerde Eneco de gemeente Sliedrecht over het transactieproces om het bedrijf te privatiseren. De stuurgroep, waarin zowel Eneco als de aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, kozen voor een ‘gecontroleerde veiling’ als meest passende methodiek. Het verkooptraject wordt in 2019 doorlopen met als resultaat dat door de stuurgroep een winnende partij wordt aangewezen. Op basis van dit winnende bod volgt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 definitieve besluitvorming door alle aandeelhouders of zij hun aandelen verkopen. Dit is het moment voor een definitief ja of nee over verkoop.

Verder gedaald
Het aandeel blijvende gemeenten neemt steeds verder af en ook Sliedrecht lijkt voor een nieuwe keuze komen te staan. Gezamenlijk vertegenwoordigden de ‘blijvers’ na de besluitvorming in oktober 2017 circa 25% van de aandelen. De blijvers zijn de afgelopen periode gezamenlijk opgetrokken in het proces, waarbij zij door Delft zijn vertegenwoordigd in de AHC. Zoals eerder bericht hebben inmiddels verschillende gemeenten, waaronder Den Haag en inmiddels ook Ridderkerk en Schiedam, hun besluit herzien. Dit heeft ertoe geleid dat het aandeel blijvers  is gedaald tot 6%.

Herzien van principebesluit
Deze verdere ontwikkelingen hebben gevolgen voor het aandeelhouderschap van Sliedrecht. Dinsdag 7 mei 2019 heeft het College van B & W daarom besloten het voorlopige principebesluit van dinsdag 31 oktober 2017 te herzien en wil het aandelenbelang van Eneco te gaan verkopen. “Wij zien geen publieke belangen die een blijvend Sliedrechts aandeelhouderschap rechtvaardigen. Wettelijke kaders bepalen dat aandelen met een minderheidsbelang van 5% of lager kunnen worden gekocht door de nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Naar verwachting gaan (nog) meer blijvende gemeenten de komende tijd alsnog besluiten tot verkoop. Het nu verkopen van de aandelen levert de hoogste prijs op. Aanblijven als aandeelhouder biedt een onzeker financieel perspectief”, luidt een samenvatting van de argumentatie door het college. Dat komt daarom binnenkort met een voorstel naar de gemeenteraad. Het is namelijk aan de raad om straks na afloop van het transactieproces een definitief besluit te nemen over de verkoop van de aandelen. Bij verkoop komt het college met een voorstel over hoe om te gaan met de opbrengst.

Gevolgen
Bij verkoop van de aandelen heeft de gemeente Sliedrecht geen invloed meer op de duurzame strategische koers van Eneco. De dividendopbrengsten komen bij verkoop te vervallen. Sliedrecht ontvangt al decennia lang een jaarlijks dividend. De verkoop van de aandelen leidt tot een derving van structurele ruimte in de (meerjaren)begroting van € 361.000,–. Om het wegvallen van de dividendopbrengst op te vangen binnen de begroting van de gemeente Sliedrecht is het voorstel om hiervan circa € 3,4 mln. te storten in een bestemmingsreserve om gedurende de aankomende 20 jaar (of 15 jaar) te groeien naar een structurele dekking voor het wegvallen van de dividendinkomsten Eneco. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld