425 Banen weg bij scheepsbouwer Royal IHC

SLIEDRECHT / KINDERDIJK – Scheepsbouwer Royal IHC, een van de grootste scheepsbouwers van Nederland, gaat opnieuw drastisch snijden in het personeelsbestand. De werknemers worden vrijdag 14 oktober 2016 geïnformeerd over een nieuwe reorganisatie, waarbij nog eens 425 van de ruim 2.500 banen verdwijnen.

Weer verdwijnen honderden banen bij Royal IHC. (Foto Martin Dekker / Sliedrecht24)

“De vorige reorganisatie is nog niet eens afgerond, of er dendert alweer een nieuwe overheen. Dit is in ruim een jaar tijd de tweede harde klap voor de werknemers van Royal IHC”, reageert Piet Verburg, onderhandelaar bij CNV Vakmensen.

Malaise
Vorig jaar juni haalde IHC Merwede ook al een streep door ruim 1.000 banen (vast en flex). De scheepsbouwer heeft te lijden onder de malaise in de bagger-business en de lage olieprijzen, waardoor grote orders voor het bouwen van baggerschepen, cutterzuigers en pijpenleggers uitblijven. “Als Royal IHC een paar grote opdrachten binnenhaalt, hebben we opeens een heel ander verhaal. Dan is er weer voor jaren werk. Maar nu zit de klad erin, en de vooruitzichten zijn niet goed”, ziet Verburg. “Het is veelzeggend dat Royal IHC de organisatie wil aanpassen op een omzet van 700 en 800 miljoen euro omzet per jaar – dat is fors minder van de topjaren die het bedrijf heeft gehad.” 

Kleine organisatie
De ironie wil dat werknemers die net aan de vorige reorganisatie zijn ontsnapt, nu opnieuw in onzekerheid zitten. “Over de hele linie gaan opnieuw veel banen verdwijnen, vooral bij het kantoorpersoneel. In twee op de drie gevallen gaan daar de banen verloren, in de overige gevallen gaat het om ‘direct personeel’. Wij zijn daar wel heel kritisch over. Hoe zit het met de verhouding vast en flexibel personeel? Het lijkt erop dat IHC Merwede – dat enkele jaren geleden nog het predikaat ‘Koninklijk’ kreeg – wordt omgevormd tot een kleine organisatie, met verhoudingsgewijs steeds meer tijdelijke werknemers. Ter illustratie: op dit moment zijn er nog meer dan 800 flexwerkers op de diverse locaties aanwezig! Daarmee maakt het bedrijf zich ook kwetsbaar, het lijkt ons geen goede ontwikkeling.”

Opnieuw onderhandelen
Na de vorige reorganisatie is hard onderhandeld over een goed sociaal plan. Dat geldt echter niet voor de werknemers die door de nieuwe reorganisatie hun baan kwijtraken. “Dat wordt dus opnieuw onderhandelen”, zegt Verburg. “Waarbij voor ons als een paal boven water staat dat het nieuwe sociaal plan op hetzelfde niveau moet liggen.” Bij Royal IHC werken ruim 2.500 werknemers, verspreid over diverse locaties in Nederland, waaronder werven in Sliedrecht, Kinderdijk en Krimpen a/d IJssel. Royal IHC wordt zo steeds meer een kop staart bedrijf dat onderscheidend en kostenefficiënt schepen, equipment en services in de markt zet, zegt het bedrijf vrijdag zelf. Deze aanscherping van de strategische koers heeft consequenties voor ongeveer 425 medewerkers in Nederland. De directie van IHC is hierover in overleg met OR en vakverenigingen. 

Concurrentie
De economische ontwikkelingen in de markten waarin IHC opereert, blijven zeer onrustig. Met name het niveau van de olieprijs en de groeiende internationale concurrentie hebben net als in 2015 in de eerste negen maanden van 2016 geresulteerd in een fors lagere orderintake dan gepland. IHC kondigde al eerder aan dat het verwacht voor geheel 2016 onder het geprognosticeerde verkoopbudget te blijven. Het bijbehorende lage omzetniveau noodzaakt tot forse kostenreducties bij met name de ondersteunende functies in de organisatie. Daarnaast zal ook de eigen sectiebouw verder worden afgebouwd om de concurrentie uit Oost-Europa en Azië het hoofd te bieden. IHC zal de scheepsbouwhelling in Krimpen als belangrijkste helling behouden. De helling in Kinderdijk wordt aangehouden als reserve scheepsbouwhelling. Als gevolg van de economische situatie en de noodzaak tot bezuiniging wordt de Raad van Bestuur teruggebracht tot twee leden, te weten CEO, Dave Vander Heyde en CFO, Arie Vergunst.

Brazilië
Toekomst in kennisfunctie IHC verwacht na het doorvoeren van de afslanking een kleiner en gezonder bedrijf te zijn dat haar positie als toonaangevende leverancier van maritiem equipment volop waar kan maken. De komende periode zal IHC dan ook veel nadruk leggen op het versterken van de verkoopactiviteiten. Daarnaast zullen de florerende bedrijven, zoals Beavers, IQIP en Services, ruimte krijgen om hun groeipotentieel optimaal te benutten. IHC investeert bovendien in de versterking van al aanwezige kennis van medewerkers om zodoende haar leidende positie te behouden op het gebied design, engineering, assemblage en in bedrijf stellen van schepen en equipment. Aanvullend hierop worden de internationale activiteiten fors uitgebouwd. In Brazilië heeft IHC inmiddels een stevige basis in zowel marktpositie als technologische vernieuwing ontwikkeld. Via uitbouw van de internationale activiteiten komt IHC tegemoet aan de groeiende wens van haar klanten om steeds meer lokaal (local for local) te bouwen. Bovendien zal hierdoor het bestaande lokale marktpotentieel daadwerkelijk worden benut.

Personeelsbijeenkomsten
Tijdens personeelsbijeenkomsten op alle locaties geeft de directie vrijdag verdere details over haar plannen aan medewerkers. De OR en vakverenigingen zijn ook over de voorgenomen afslanking geïnformeerd. IHC is met OR en vakverenigingen een aantal data overeengekomen om in gesprek te gaan over tijdslijn en voorwaarden. De directie begrijpt dat de noodzakelijke maatregelen grote gevolgen hebben voor veel medewerkers. Vanzelfsprekend zal IHC medewerkers die hun functie verliezen zo goed mogelijk begeleiden naar een volgende stap.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld