Met Tablis Wonen in gesprek over zaken in Staatsliedenbuurt

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht gaat met woningcorporatie Tablis Wonen in gesprek over een aantal zaken in de wijk Staatsliedenbuurt, zoals (grof) vuil en de veiligheid. Aanleiding daarvoor zijn vragen van het raadslid Maria Stam-Smeets (PRO Sliedrecht). Inmiddels door het college van B & W beantwoord.

De wijk Staatsliedenbuurt gaat grotendeels plat. Er komt de komende jaren in fasen nieuwbouw. Ondertussen vertrekken mensen en stapelt soms het (grof) vuil zich op. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Sliedrecht24)

In de wijk, die grotendeels in fasen wordt afgebroken en opnieuw gebouwd staat op dit moment in de Talmastraat één bovengrondse container voor restafval. “In het verleden hebben hier meer bovengrondse verzamelcontainers gestaan. Door afnemend aanbod van restafval zijn deze containers weggehaald”, verklaart het college over de container, die drie maal per week wordt geleegd, op maandag, woensdag en vrijdag.

Wekelijkse inzamelronde
In de wijk is geregeld overlast van (grof)vuil. Dat komt ook door een bovengemiddeld aantal verhuizingen. Stam wilde van het college weten of het mogelijk is om daarom de container vaker te laten
legen? Het college zegt dat dit kan. “Echter, constateren wij dat de container vaak niet vol zit, terwijl er toch afval naast wordt geplaatst. Vaak is het bijgeplaatste afval, grof afval. Als bewoners grof afval hebben, dan kunnen zij dit naar het milieupark brengen of men kan een afspraak maken om het gratis op te laten halen. De inzamelronde voor het grofvuil is eens per maand. Als tijdelijke service maatregel willen wij hier wekelijks een inzamelronde plaats laten vinden voor het grofvuil. Wij gaan in overleg met Tablis Wonen over de kosten verdeling”, schrijft het college.

Veiligheid
Tijdens een bezoek aan de Staatsliedenbuurt constateerde PRO Sliedrecht dat bij een groot deel van de leegstaande woningen er geen omheining van tuinen meer aanwezig is en dat de tuinen compleet overwoekerd zijn. Stam vroeg aan het college: “Daarnaast blokkeert een aantal heggen de doorgang van de brandgangen aanzienlijk. Naar aanleiding van de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie SGP/ChristenUnie over de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de Staatsliedenbuurt en uw beantwoording daarop: is het mogelijk om in het toegezegde gesprek met Tablis ook aandacht te vragen voor de huidige staat van verlaten tuinen in deze wijk en het onderhoud hiervan? College: “Ja. Hier zal tijdens het overleg met Tablis Wonen aandacht voor worden gevraagd.”

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld