Dienst Gezondheid & Jeugd: ‘Geen bloedonderzoek’

SLIEDRECHT / DORDRECHT – De dienst Gezondheid & Jeugd doet geen bloedonderzoek op het gehalte PFOA in het bloed. Dat heeft PvdA-fractievoorzitter Anton van Rees van de dienst te horen gekregen. Hij wilde zijn bloed laten onderzoeken. De PvdA in Sliedrecht maakt zich grote zorgen door het gebruik van de stof bij de productie van teflon door Chemours (voorheen DuPont) in Dordrecht en had vragen gesteld. Het bedrijf staat pal aan de overkant van Sliedrecht aan de Merwede.

Van Rees wilde zijn bloed laten onderzoeken op PFOA, maar dat is afgewezen. (Foto gemeente Sliedrecht)

Geen duidelijke conclusie
De dienst is adviseur op het gebied van gezondheid en milieu voor de bevolking en de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. “Het is op dit moment ook niet het advies van de Dienst Gezondheid & Jeugd om bij omwonenden van Chemours/Dupont of andere inwoners van de regio onderzoek te laten verrichten op het gehalte PFOA in het bloed. Aan de uitslag van dergelijk bloedonderzoek kan geen duidelijke conclusie verbonden worden. Er is weinig kennis wat het bloedgehalte PFOA betekent voor de gezondheid of voor de kans op mogelijke ziekten”, aldus de dienst Gezondheid & Jeugd. 

Onderzoek loopt
Verschillende overheidsorganisaties (Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst ZHZ, Waterschap HD en dienst Gezondheid & Jeugd – red.) zijn bezig met het verzamelen van informatie. Als eerste wordt momenteel in kaart gebracht welke hoeveelheden PFOA de afgelopen jaren in de omgeving van Chemours (voorheen DuPont) in het milieu terecht zijn gekomen. Op basis daarvan zal volgens de dienst Gezondheid & Jeugd – voor zover mogelijk – een schatting gemaakt worden van de hoeveelheid PFOA waaraan omwonenden mogelijk zijn blootgesteld. Als dit reden geeft tot zorgen over de gezondheid van omwonenden, zal de Dienst Gezondheid & Jeugd adviseren over eventueel aanvullend onderzoek.

Productie
De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft zich op de hoogte gesteld van mogelijke risico’s voor de volksgezondheid van de stof PFOA. Deze stof is tot 2012 gebruikt door Chemours/Dupont bij de productieprocessen in Dordrecht. Mogelijke gezondheidsrisico’s zijn afhankelijk van de hoeveelheid van deze stof waarmee werknemers en omwonenden in aanraking (kunnen) zijn gekomen.

Mogelijk
Chemours zegt dat nog niet vaststaat dat er door gebruik van de stof PFOA een gezondheidsrisico is ontstaan of dat mensen ziek zijn geworden. De dienst Gezondheid & Jeugd zegt daarover: “De IARC (International Agency for Research on Cancer – red.) van de WHO heeft niet vastgesteld dat PFOA kankerverwekkend is voor mensen. Onderzoeken tot nu toe wijzen uit dat PFOA mogelijk kankerverwekkend is voor de mens (IARC categorie 2B). PFOA is benoemd als ‘zeer zorgwekkende stof’. Het is daarom van groot belang dat de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid van omwonenden van Chemours/Dupont Dordrecht goed in kaart worden gebracht.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld